Adatkezelés – MÉTE

A Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (rövidítve: MÉTE)
Angolul: Hungarian Association of Food Science and Technology)

  • Levelezési cím: 2750 Nagykőrös, József Attila u. 22.
    : +36/30 461-0209
  • E-mail: mete@gmail.com
  • Facebook: “mete.egyesulet”
  • Elnök: Zsarnóczay Gabriella-SZTE

(a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

E kötelezettség teljesítésének biztosítására létrehozta MÉTE GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZATÁT, amiben a vonatkozó hazai és EU jogszabályok teljesítése érdekében  rögzítette az egyesület adatkezelési tevékenysége során kötelezően követendő irányelveket, elvégzendő tevékenységeket, tájékoztatási és adatbiztosítási feladatokat.

A szabályzat  két fö részből áll

Maga a

lapon találja meg.

(A Szabályzatot elfogadása után töltjük fel.)

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, kívánsága,  kifogása lenne, a titkarsag.mete@gmail.com , vagy telefonon: +36/30 461-0209, illetve levélben 2750 Nagykőrös, József Attila u. 22.keresse meg egyesületünket.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: www.naih.hu ) fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató

MÉTE Hírlevél Adatvédelmi nyilatkozat