Rólunk – MÉTE

Célunk


> a tagság szakmai tudását, ismereteit és gyakorlati tapasztalatait fejleszteni;

> a fenntartható és versenyképes élelmiszerelőállítás biztonságával, minőséggel és minősítéssel, forgalmazással, kereskedelemmel és fogyasztással, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szakmai tevékenységek végzése;

> az európai innovációs partnerségben való közreműködéséhez, részvételéhez, amihez keretet biztosít, hogy ezek közhasznú tevékenységként hasznosuljanak.

> igények szerint egyéni, társasági, ágazati vonatkozásban foglalkozni az érdekérvényesítéssel valamint a szakmai érdekvédelemmel.

> lehetőséget biztosítani arra,hogy az élelmiszereket előállító termelők és feldolgozók közösen, rendszeresen megvitathassák az előállított termékük minőségének alakulását, továbbfejlesztésük lehetőségét, valamint az ellenőrzésükkel kapcsolatos feladatokat.

Feladatunk


>  szakemberek szakmai képzettségének, tudományos felkészültségének rendszeres fejlesztése szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken.

> közreműködés a szakmai kamarák /Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara stb./ és más illetékes szervezetek által szervezett továbbképzési-, szakértői- és tanácsadói akkreditálási programokban, az élelmiszer feldolgozás szakma specifikus előírásainak és gazdasági szempontjainak érvényre juttatása érdekében.

> az egészségesebb, a korszerű táplálkozási követelményeket kielégítő élelmiszerek és élvezeti cikkek előállításának és terjesztésének elősegítése, és az ezekkel kapcsolatos megfelelő életvitel szorgalmazása.

> a lakosság tudományos alapon nyugvó tájékoztatása, a tudatos vásárlás elősegítése.

> tudományos válaszok az aktuális népegészségügyi problémák élelmiszerekkel kapcsolatos kérdéseiben.

> a “termőföldtől az asztalig” gyakorlatnak megfelelően az élelmiszeripari ágazat teljes vertikumában szereplők ismereteinek bővítése.

> az élelmiszer kultúra, tudomány és technológia hagyományainak őrzése, gondozása ismeretterjesztő rendezvények, kiadványok segítségével.

> a fiatal szakemberek szakmai fejlődésének, a munkába való beilleszkedésének elősegítése, a szakmai ismeretek szélesebb körben való megismertetése, az élelmiszeripari szakemberek utánpótlása érdekében.

 

Civil Info

A címre kattintva a Civil Info lap megjelenik. (Szabályzatok, jelentések, stb.)


Egyesületünk közzétételi kötelezettségeinek tárháza (2019- május 27: Sajnos a tárhely megszűnt, a jelentéseket, jegyzőkönyveket rövidesen pótoljuk)

Közhasznúsági Jelentések (1998-tól)

Közgyűlési jegyzőkönyvek (2010.től)