Civil Info – MÉTE

70 ÉVES A MÉTE-  1949-2016.

1949. február 23-án az ÉDOSZ székházában tartott közgyűlésen megalakult a Mezőgazdasági Ipari Tudományos Egyesület, a MITE.

A magyar élelmiszeripar és élelmiszer-tudomány történetében ez volt az első alkalom, amikor iparunk legkiválóbb szakemberei és tudósai – mintegy 300-an – együttesen vitatták meg az ipar legégetőbb problémáját: hogyan lehet a háború okozta sebeket felszámolva, egy zömében empirikus tapasztalatokra épülő, széttagolt, kis- és középnagyságú üzemekből álló iparból, egy korszerű, az ország lakosságát egyre jobb színvonalon és minőségben ellátó és az élelmiszeripari termékek exportjának megindításával az ország nemzetközi gazdasági egyensúlyát biztosító, korszerű élelmiszeripart létrehozni.

Egyesületünk célkitűzéseit és feladatait az eleinte évente, majd később 3, illetve 4 évenként megtartott közgyűléseken határozta meg. Ezek a célok híven tükrözték az élelmiszeripar előtt álló feladatokat, amelyek megoldását az egyesület sokszínűen segítette.


AZ ELMÚLT 70 ÉVBEN EGYESÜLETÜNK ELNÖKEI:

Szobek András                       1949-1950

Altomare Iván                        1950-1958

Babos Zoltán                          1958-1981

Holló János akadémikus  1981-1990

Dr. Biacs Péter                       1990-1995; 2000-2008

Dr. Deák Tibor                        1995-2000

Dr. Szabó Gábor                     2008-2011

Dr. Zsarnóczay Gabriella    2011-


Alapszabály

Az Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. §-a, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény rendelkezései alapján a 2016. november 14- i taggyűlés módosította a 2016. március 8- i Alapszabályát, ami 2018.dec.01-től hatályos

Alapszabály 2016.12.01-től

2013. évi  Alapszabály


Közgyűlés

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. Az Egyesület működését érintő minden kérdésben dönthet.

2019. évi Közgyűlés (2019. május 31.)

2018. évi Közgyűlés (2018. május 28.)

 

Közgyűlés jegyzőkönye 2016

Ellenőrző Bizottság Jelentése 2016

 

Egyesületi Stratégia


Közhasznúsági jelentések

2015 évi közhasznúsági jelentés

 


Ügyrend

 

A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesü­let (MÉTE) a Fővárosi Bíróságon 414-89 sor­számon bejegyzett társadalmi szervezet, önállóan gazdálkodó jogi személy.

Jelen Ür. az Asz.-ban rögzített célok és feladatok meg­va­lósítása, illetve teljesítése érdekében, az egyesület gazdálkodó szervezeteinek ügyinté­zési és kapcsolattartási rendjét szabályozza, hatályos jogszabályok, a MÉTE Asz.-a.


Határozatok Tára

 

” A Vezetőség határozatait, döntéseit az Ügyvezetés a Határozatok tárában nyilvántartja.

Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét).

A határozatot az Elnök vagy az Ügyvezető Elnök hitelesíti.
Az Elnök vagy az Ügyvezető Elnök gondoskodik a Vezetőség döntéseinek az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

A Vezetőség határozatait, döntéseit a nyilvánossággal, MÉTE kiadványban vagy az Egyesület honlapján közli”


 Szervezeti Működési Szabályzat

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ.) a hatályos jogszabályok, a MÉTE Alapszabálya (Asz.) és a Vezetőség határozatai alapján készült, és szabályozza az egyesület szervezeteinek működését.
Szövegezésében az Alapszabályban szabályozottakat nem ismétli meg, azt egészíti ki.