2015 augusztus – MÉTE

Halmi Tibor okl. vegyészmérnök (1924-2015)

Megrendülve vettük a hírt kollegánk augusztus hó 6-án bekövetkezett elhunytáról. Személyében az egykori Malomipari Igazgatóság vezetőjét, a volt Malomipari Kutatóintézet (GTKI) tárolási osztályának vezetőjét, továbbá a volt Fővárosi Sütőipari Vállalat (FSV) vezérigazgatóját tisztelhettük. Búcsúztatása 2015. szeptember 01-én, kedden 15.15 órakor